Ամրագրումների որոնումներ

Էլեկտրոնային հարթակում ամրագրումների որոնումներ կարող է կատարել միայն տվյալ կազմակերպության կողմից նշանակված անձը։

Ամրագրման հաստատում/մերժում

Հաստատող անձի կողմից ճանապարհորդողի կամ կազմակերպիչի կողմից կատարված ամրագրումը կարող է մերժվել, վերադարձվել խմբագրման կամ հաստատվել: ... Ամրագրումը հաստատվելու պահից գործարքը համարվում է իրավաբանորեն պայմանագրային պարտավորություն ստեղծող՝ այն համարվւմ է անվերապահորեն կնքված և ենթակա չէ չեղարկման պատվիրատու կազմակերպութայն կողմից առանց բացասական ֆինանսական հետևանքների: Կատարված ամրագրումը կարող է մերժվել կամ խմբագրման վերադարձվել, եթե ամրագրումը չի համապատասխանում ավիափոխադրման ընդհանուր կանոններին:

Ավիատոմսի դուրս գրում

Հաստատված յուրաքանչյուր ամրագրման հիման վրա «ԷԿԵՆԳ» ՓԲԸ իրականացնում է տվյալ ավիատոմսի դուրս գրում էլեկտրոնային եղանակով։

Վճարում

Դուրս գրված ավիատոմսերի դիմաց վճարումը կատարվում է համապատասխան հաշվարկային փաստաթղթերի հիման վրա, որոնք դուրս են գրվել համապատասխան կազմակերպության ... վավերապայմաններով (ՀՎՀՀ)՝ պայմանագրերով սահմանված մեխանիզմով։